Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van Jeffrey-buis.nl en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat Hieronder kun je lezen welke gegevens Jeffrey-buis.nl kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.

Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van de website Jeffrey-buis.nl, dan laat je bij bepaalde handelingen persoonsgegevens bij ons achter.
– Als je op Jeffrey-buis.nl artikelen bestelt, dan vragen we om jouw naam, postcode, adres, e-mailadres en telefoonnummer met ons te delen.
– Als je contact opneemt per e-mail of via het contactformulier op de website, dan slaan we de contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van jouw vraag en/of mededeling. Zo kunnen we met terugwerkende kracht altijd bekijken wat we aan elkaar gecommuniceerd hebben.

Wat doen we met je gegevens?
Jeffrey-buis.nl bewaart en verwerkt jouw gegevens met de volgende doelen:
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt
– Het afwikkelen van betalingen
– Het toezenden van informatie over de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen
– Het toezenden van aanbiedingen die via Jeffrey-buis.nl verkocht worden
– Het opbouwen van een contacthistorie

Hoe beveiligen we jouw gegevens?
Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Jeffrey-buis.nl verkoopt de gegevens nooit aan andere partijen!
Jeffrey-buis.nl gaat vertrouwelijk met de persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om jouw gegevens aan derden ter beschikking te stellen om onze producten en diensten te kunnen leveren. Dat is met name het geval als we gebruik maken van de diensten van derden om jouw bestelling te kunnen verwerken, zoals een bezorgdienst. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van het product of de dienst. Jeffrey-buis.nl zal de gegevens ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Alle derden met wie Jeffrey-buis.nl jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich -net als Jeffrey-buis.nl – aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact
Soms neemt Jeffrey-buis.nl contact met je op, bijvoorbeeld om jou op de hoogte te brengen van een aanbieding. Je kunt altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen.

Hier kun je lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier Jeffrey-buis.nl contact met je opneemt. Verderop kun je lezen hoe je kunt aangeven dat je niet meer wilt dat er contact met je wordt opgenomen.

Jeffrey-buis.nl kan in de volgende gevallen contact met je opnemen:
– Als je producten of diensten van Jeffrey-buis.nl hebt gekocht, bijvoorbeeld een artikel in de Jeffrey-buis.nl webshop, dan kan Jeffrey-buis.nl jou per e-mail aanbiedingen doen voor soortgelijke producten. Daarvoor is jouw toestemming niet vereist.
– Als je een product hebt gekocht, dan kan Jeffrey-buis.nl jou belangrijke praktische informatie over het product sturen. Het is dan belangrijk dat je deze informatie ontvangt.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent -dus jonger dan 16 jaar- dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van (een van) jouw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest c.q. lezen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Jeffrey-buis.nl over jou heeft. Je kunt Jeffrey-buis.nl ook vragen om jouw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Stichting Promotie Motorsport Jeffrey Buis, Vredenburg 69, 8341 RN in Steenwijkerwold. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@jeffrey-buis.nl

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Jeffrey-buis.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.